BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 wrzesień 2020

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia UroConti

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia UroConti – numer 39 (sierpień 2020)

Na łamach Biuletynu Stowarzyszenie prezentuje podejmowane przez organizację inicjatywy, informacje o postulatach oraz bieżącej działalności.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: