BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 listopad 2021

Biuletyn Stowarzyszenia „UroConti” – numer 6/2021

Stowarzyszenia Osób z NTM „UroConti” zaprasza do lektury najnowszego numeru Biuletynu Informacyjnego.

A W TYM NUMERZE:

 • List otwarty Delegatów Stowarzyszenia Osób z NTM
  „UroConti” do Ministra Zdrowia
 • Sesja Obywatelskiego Parlamentu Seniorów
 • Konferencja „Uspokój swój pęcherz” w Krakowie
 • Światowy Dzień Menopauzy i Andropauzy
 • Projekt bezpłatnych leków dla seniorów 70+
 • Interpelacje poselskie i odpowiedzi
 • Nowy Zarząd Sekcji Prostaty
 • Movember 2021 – wykryć raka i wdrożyć leczenie
 • Prezes „UroConti” laureatką Jaskółek Nadziei
 • Neuromodulacja na Śląsku
 • Nowe limity na środki absorpcyjne i cewniki od 1 grudnia

Biuletyn Informacyjny Stowarzyszenia UroConti – listopad 2021

Pierwsza strona Biuletynu Informacyjnego Stowarzyszenia UroConti listopad 2021

Wszystkie numery Biuletynu są również dostępne na stronie www.uroconti.pl w zakładce „Biuletyn”.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: