BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 maj 2019

Caritas: Nabór wolontariuszy na kolonie

Caritas Diecezji Siedleckiej poszukuje kandydatów-wolontariuszy na wychowawców podczas tegorocznej „Wakacyjnej Akcji Caritas”. Udział w koloniach letnich to nie tylko możliwość zdobycia cennego doświadczenia, ale też zobaczenia takich miejsc jak: Biskupin, Zakopane, Brok czy Ptaki k. Nowogrodu. Siedlecka Caritas przewidziała aż 9 turnusów!

Kandydaci muszą posiadać przynajmniej wykształcenie średnie i ukończony kurs na wychowawcę wypoczynku. Przewidziana jest możliwość zaliczenia praktyk. Wolontariusze jeszcze przed wakacjami mają szansę na udział w nadchodzących spotkaniach trwającej już „Akademii Dobrego Wychowawcy”: „Wychowawca w oczach prawa” (08.06.2019r.) oraz „Pierwsza pomoc przedmedyczna” (07.06.2019r.). Spotkania odbywają się w Centrum Charytatywno-Duszpasterskim przy ul. Bpa I. Świrskiego w Siedlcach.

Terminy „Wakacyjnej Akcji Caritas”:

13.06. – 24.06. – Ptaki k. Nowogrodu

24.06. – 03.07. – Biskupin

04.07 – 13.07 – Biskupin

08.07. – 17.07. – Zakopane

14.07. – 23.07. – Biskupin

19.07. – 28.07. – Zakopane

24.07. – 02.08. – Biskupin

03.08. – 12.08. – Biskupin

13.08. – 23.08. – Brok (jest już komplet kadry na ten wyjazd)

Kontakt w sprawie wolontariatu na koloniach:

Marta Maksymiuk – koordynator Caritas Diecezji Siedleckiej Centrum Wolontariatu w Siedlcach, tel. 510-756-437.

Zdjęcie

(mm,an)

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: