BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 styczeń 2022

Szkolenia zawodowe i staże w projekcie „Dobry start”

Joanna Mirowska-Wieczorek Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Zdrowia Psychosomatycznego VIAMED zaprasza do udziału w projekcie „Dobry start” RPLU.11.01.00-06-0059/20, realizowanego na terenie województwa lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do projektu rekrutowane są:

– osoby pozostające bez zatrudnienia,

– osoby z niepełnosprawnościami lub z zaburzeniami psychicznymi,

– osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa lubelskiego,

– osoby wykluczone lub zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, osoby zdolne i gotowe do uczestnictwa w oferowanym wsparciu, w tym 3-miesięcznych stażach zawodowych oraz zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia

REKRUTACJA TRWA DO KWIETNIA 2022 R.

W ramach projektu Uczestnikom/czkom oferowane będą następujące formy wsparcia:

 • Diagnoza potrzeb
 • Wsparcie psychologa
 • Poradnictwo prawne
 • Psychoedukacja zdrowotna
 • Pomoc specjalisty
 • Pomoc lekarza medycyny
 • Wsparcie doradcy zawodowego
 • Warsztaty kompetencji społecznych i obywatelskich
 • Trening komunikacji
 • Warsztaty radzenia sobie ze stresem
 • Warsztaty na temat aktywnych technik poszukiwania pracy
 • Wsparcie pośrednika pracy
 • Szkolenia zawodowe 104h
 • Staż zawodowy (3 miesiące)

OFEROWANE WARUNKI:
– Materiały szkoleniowe
– Stypendium szkoleniowe
– Stypendium stażowe: 1 440,00 ZŁ
– Zwrot kosztów dojazdu

Rekrutacja jest otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.01.2022r. do 30.04.2022r. lub do momentu zrekrutowania grupy docelowej projektu.

Biuro projektu:
ul. Sławinkowska 120A, 20-810 Lublin
tel. kom.:
515 968 868
tel.: 81 746 69 41
e-mail: viamed.dobrystart@gmail.com

Więcej informacji na stronie NZOZ PZP VIAMED Projekty Unijne.

Plakat promujący projekt "Dobry Start"

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW