BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 maj 2011

Projekt „Młodzież w działaniu”

Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Sejmik Wojewódzki w dniach 5 – 11 maja 2011 r. realizuje projekt pt. „Lublin Europejską Stolicą Kultury – dostępną dla wszystkich” w ramach programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1.1. Wymiana Młodzieży.

Partnerami w projekcie są: organizacja EPeKa ze Słowenii oraz Słoweńskie Stowarzyszeni Studentów Niepełnosprawnych. czytaj dalej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW