BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 kwiecień 2013

Zmiana kwoty dofinansowania PFRON w roku 2013 dla otwartego rynku pracy

Informujemy, iż art. 3 ustawy z dnia 07.12.2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2012 r., poz. 1456) (pobierz) wprowadza zmiany do ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2011 r., nr 127, poz. 721z późn. zm.) w zakresie wysokości dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych osób niepełnosprawnych dla pracodawców z otwartego rynku pracy. czytaj dalej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW