BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

24 wrzesień 2020

Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

Stowarzyszenie Wspólny Świat w Białej Podlaskiej buduje pierwsze w Polsce Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w którym będzie zapewniona edukacja, terapia i opieka dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem w Białej Podlaskiej to kompleks czterech budynków. Pierwszy, w którym znajduje się ośrodek terapii i diagnostyki oraz przedszkole funkcjonuje już od ponad roku. Tam też mieści się administracja.
Dwa kolejne, które są w budowie to szkoła przysposabiająca do pracy oraz mieszkania treningowe z możliwością przekształcenia na dom pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem. Czwarty budynek ( którego jeszcze nie ma) to szkoła podstawowa, która powstanie jako ostatni element całego kompleksu.

Projekt „Rozwój współpracy Transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko – białoruskim” jest finansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina oraz ze środków PFRON pochodzących z Programu wyrównywania różnic między regionami III obszar E. Na realizację projektu PFRON zabezpieczył kwotę 1.125.000,00 zł. Właśnie trwająca inwestycja będzie  dotyczyć utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy i Szkoły Przysposabiającej oraz Mieszkań treningowych z możliwością przekształcenia na dom pobytu stałego dla osób dorosłych z autyzmem. Zakończenie budowy planowane jest w 2021 roku.

Źródło: www.pfron.org.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: