BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

11 sierpień 2021

Cykl warsztatów szkoleniowych ,,Wiedzieć i umieć”

Projekt „Wiedzieć i umieć”

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” zaprasza do udziału w projekcie: „Wiedzieć i umieć” – cykl warsztatów szkoleniowych z zakresu opieki, terapii i edukacji dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną.

Zakres szkolenia i terminy:

 Szkolenie składa się z trzech modułów:

1.Rola terapeuty w rozwijaniu autonomii osobistej i życiowej osoby  z niepełnosprawnością intelektualną – 16 godz.

Termin szkolenia: 24.09.2021r. – godz. 13.00 – 18.00;

                               25.09.2021r. – godz. 9.00 – 16.00.

2.Jak radzić sobie z zachowaniami trudnymi?– 20 godz.

Termin szkolenia: 26.11.2021r. – godz. 13.00 – 19.00

                              27.11.2021r. – godz. 9.00 – 18.00

3.Jak pracować z rodzicami niepełnosprawnych dzieci?– 20 godz.

Termin szkolenia: 03.12.2021r. – godz. 13.00 – 19.00

                            04.12.2021r. – godz. 9.00 – 18.00

 

Warsztaty szkoleniowe zostaną przeprowadzone przez doświadczonych specjalistów ze „Strefy Dobrych Emocji” – Ośrodka Wspierania Kompetencji Nauczycielskich i Terapeutycznych w Poznaniu.

Miejsce szkolenia:

Szkolenia będą się odbywały w Lublinie przy ul. Zbożowej 22 A – w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin”.

Adresaci szkolenia:

Udział w warsztatach szkoleniowych może wziąć osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

 1. Jest zatrudniona w placówce udzielającej wsparcia edukacyjnego, terapeutycznego lub opiekuńczego osobom z niepełnosprawnością intelektualną funkcjonującej na terenie jednego z n/w powiatów:
 • Powiat Lublin;
 • Powiat krasnostawski;
 • Powiat kraśnicki;
 1. Bezpośrednio uczestniczy w procesie terapeutycznym, rehabilitacyjnym, edukacyjnym lub opiekuńczym wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Jest zatrudniona na jednym z niżej wymienionych stanowisk:
 • terapeuta;
 • psycholog;
 • pedagog;
 • pielęgniarka;
 • instruktor terapii zajęciowej;
 • fizjoterapeuta;
 • logopeda;
 • pracownik socjalny.

Odpłatność:                                                                                             

Odpłatność uczestnika za udział w całym cyklu warsztatów wynosi 250zł od osoby  za 3 moduły. Osoby zgłaszające się do udziału w warsztatach szkoleniowych  są zobowiązane do uczestnictwa we wszystkich trzech modułach.

Zgłoszenia do udziału:

Chęć uczestnictwa w warsztatach szkoleniowych należy zgłaszać telefonicznie pod numerem telefonu: 660 427 060.

Zgłoszenie chęci udziału nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału  w projekcie.

O zakwalifikowaniu do udziału w cyklu warsztatów szkoleniowych decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych.

Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną powiadomione telefonicznie  lub   e-mailowo.

Klauzula informacyjna

 

    Anna Ryńska

    Koordynator projektu

 

 

            Zadanie współfinansowane przez Województwo Lubelskie                                                                                             

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: