BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

29 grudzień 2021

Dialog i proces stanowienia prawa w ochronie zdrowia

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej serdecznie zaprasza do zapoznania się z najnowszym szkoleniem pn. „Dialog i proces stanowienia prawa w ochronie zdrowia”

z udziałem Jakuba Gołębia z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Mec. Roberta Bryzka z Biura Rzecznika Praw Pacjenta, Stanisława Maćkowiaka z Federacji Pacjentów Polskich oraz Marzanny Bieńkowskiej z Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Materiał został zrealizowany w ramach projektu „Koalicja dla zdrowia” z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG

Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej
ul. Piękna 64 A lok. 8
00-672 Warszawa
tel. 22 628 08 63
www.ippez.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: