BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs o Nagrodę Międzykulturową 2021 na najlepszy projekt społeczny

Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych zaprasza organizacje non-profit (w tym organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, społeczne organizacje edukacyjne, organizacje religijne), organizacje sektora prywatnego, osoby prywatne i spółki cywilne do konkursu o Nagrodę Międzykulturową na najlepszy projekt społeczny

Do konkursu zgłaszać można projekty, które znajdują się w fazie realizacji lub które zostały zakończone oraz takie, które zgłoszone zostały w latach poprzednich i nie otrzymały Nagrody.

Austriackie Federalne Ministerstwo Europy i Spraw Międzynarodowych organizuje od 2014 roku konkurs o Nagrodę Międzykulturową. W poprzednich edycjach konkursu nagroda trzy razy trafiła do Polski. W 2020 roku najlepszy w kategorii MEDIA okazał się projekt IMI-Radio zgłoszony przez Fundację na rzecz Centrum Wielokulturowego. Także w kategorii MEDIA, w 2017 roku, Nagrodę Międzykulturową otrzymała inicjatywa Chlebem i Solą za projekt portalu informacyjnego www.uchodzcy.info. W roku 2015 fundacja Humanity in Action Polska została nagrodzona w kategorii NAJLEPSZY AKTUALNY PROJEKT za “Kongres Strefa Inter@kcji”.

W roku 2021, w imieniu organizatorów, zapraszamy do udziału w konkursie o Nagrodę Międzykulturową w następujących kategoriach:

– Kategoria Zrównoważony rozwój: “Najlepszy aktualny projekt łączący ekologię i międzykulturowość”

– Kategoria Aktualne wydarzenie: “Najlepszy projekt poświęcony skutkom pandemii COVID19”

– Kategoria Technologie: “Najlepsze użycie nowych technologii w projekcie międzykulturowym”

– Kategoria Innowacje: “Innowacyjny projekt międzykulturowy”

– Kategoria Media: “Najlepsza publikacja w mediach promująca porozumienie  międzykulturowe”

 

Możliwe jest zgłoszenie jednego i tego samego projektu w kilku kategoriach. 

Dla każdej kategorii sformułowano osobne kryteria wyboru. W każdej z nich przyznawana jest jedna nagroda w wys. 6.000 – 10.000 Euro.

Termin składania aplikacji: 6 czerwca 2021 r. drogą mailową na adres: dialog@bmeia.gv.at.

Dalsze informacje w języku polskim znajdują się na stronie Austriackiego Forum Kultury https://austria.org.pl/granty/nagroda-miedzykulturowa-2021-dla-projektow-spolecznych-wspierajacych-dialog-miedzykulturowy

lub w języku angielskim i niemieckim bezpośrednio na stronie ministerstwa pod linkiem: https://www.bmeia.gv.at/en/european-foreign-policy/international-cultural-policy/dialogue-of-cultures-and-religions/intercultural-achievement-award/

 

Austriackie Forum Kultury w Warszawie

Natalia Wawrzewska

+48 22 526 88 21

ul. Próżna 7/9, 00-107 Warszawa

natalia.wawrzewska@bmeia.gv.at

www.austria.org.pl

https://www.facebook.com/AustriackieForumKultury/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: