BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

19 wrzesień 2017

Dołącz do akcji Masz Głos i weź udział w bezpłatnych szkoleniach!

Chcesz zmieniać swoją okolicę? Chcesz działać?

Po raz kolejny rozpoczynamy nabór do akcji Masz Głos, która jest jedyną ogólnopolską akcją angażującą mieszkańców i mieszkanki oraz władze lokalne do dialogu i współpracy na poziomie samorządowym. Organizowana jest, aby włączać mieszkańców i mieszkanki w życie publiczne, zachęcać do działania i pokazywać, że mogą być współodpowiedzialni za losy swojej gminy.

Logo Masz Glos

Od 2002 roku akcja objęła 680 (27 %) gmin w całej Polsce. Wzięło w niej udział 2260 uczestników.

Organizacje pozarządowe i nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek są największą i najaktywniejszą grupą uczestników akcji od samego jej początku, a także wielokrotnie przykładem zaangażowania w życie społeczności. Uczestnicy akcji organizowali w swojej okolicy miejsca spotkań, nadawali ulicom nazwy, odnawiali istotne dla nich miejsca, odkrywali ważne postaci ze swoich okolic. Współpracowali też z władzami przy wprowadzaniu i realizacji budżetów obywatelskich, przyjmowaniu uchwał o inicjatywie lokalnej czy organizacji konsultacji społecznych. W ubiegłym roku aż trzy z siedmiu nagród Super Samorząd powędrowały do organizacji pozarządowych.

Co daje udział w akcji Masz Głos?

  • Bieżące wsparcie doświadczonego zespołu, który pomaga m.in. w planowaniu i realizacji działań.
  • Dostęp do wiedzy, porady eksperckich, darmowych publikacji, szkoleń np. o angażowaniu mieszkańców do działania lub prowadzeniu diagnozy lokalnej.
  • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami akcji z całej Polski.
  • Wzmocnienie pozycji i budowanie prestiżu w środowisku lokalnym, w relacjach z mieszkańcami, władzami oraz w kontaktach z mediami.
  • Bezpłatne materiały edukacyjne i promocyjne
  • Możliwość otrzymania minigrantu
  • Szansę na zdobycie nagrody Super Samorząd i udział w uroczystej gali wręczenia w Warszawie

Aby zacząć działać należy do 30 września zarejestrować się na stronie www.maszglos.pl w zakładce Dołącz do akcji.

Do udziału w akcji Masz Głos zaproszeni są wszyscy mieszkańcy i mieszkanki – grupy nieformalne, organizacje pozarządowe, instytucje publiczne, uniwersytety trzeciego wieku, rady młodzieżowe, biblioteki, szkoły, lokalne gazety i portale informacyjne, we współpracy z władzami samorządowymi. Udział w akcji jest bezpłatny.

We wrześniu zapraszamy na szkolenia wojewódzkie, które będą wprowadzeniem do akcji, a ich uczestnicy będą mogli zdobyć merytoryczną wiedzę o tym jak prowadzić lokalne działania. Szkolenia odbędą się w każdym województwie i mogą wziąć w nich udział wszyscy zainteresowani.

Udział w szkoleniach jest bezpłatny.

Wszystkie informacje o akcji oraz terminy szkoleń znajdują się na www.maszglos.pl

Organizatorem akcji Masz Głos jest Fundacja im. Stefana Batorego. Partnerzy edycji 2017/2018: Fundacja Aktywności Lokalnej, Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Stowarzyszenie Homo Faber, Stowarzyszenie POLITES.

Jolanta Prochowicz

Stowarzyszenie Homo Faber/Masz Głos

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: