BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 styczeń 2021

Dostępna Cyfryzacja – Fundacja Edukacji Nowoczesnej

Fundacja Edukacji Nowoczesnej zakończyła projekt pn. „Cyfryzacja dostępna dla osób z niepełnosprawnością oraz starszych” realizowanego w ramach zadania “Fundusze Europejskie dla dostępności” dofinansowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

W ramach projektu przygotowaliśmy filmy edukacyjno-instruktażowe, które w przyjazny oraz intuicyjny sposób pokazują jak korzystać z narzędzi informatycznych umożliwiających dostęp do usług urzędowych, obywatelskich oraz medycznych.

Nasze filmy udostępnione zostały na kanale YouTube.com Fundacji Edukacji Nowoczesnej.

Tym co je wyróżnia, to audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących oraz napisy tekstowe dla osób niesłyszących i słabosłyszących.

 Z naszych filmów osoby z niepełnosprawnością oraz seniorzy dowiedzą się:

gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Profilu Zaufanego;

 

podatki.gov.pl – jak rozliczać podatki drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w Urzędzie Skarbowym;

 

pacjent.gov.pl – jak utworzyć i korzystać z Internetowego Konta Pacjenta – e-recepty, e-zwolnienia, e-skierowania;

 

euslugi.policja.pl – jak  korzystać z cyfrowej platformy komunikacji umożliwiającej osobom ze szczególnymi potrzebami łatwiejszy kontakt z jednostkami policji;

 

dane.gov.pl – jak uzyskać elektroniczny dostęp do informacji publicznych takich jak oświata, środowisko, budżet, itp.;

 

biblioteki cyfrowe – jak korzystać z platform umożliwiających dostęp do cyfrowych publikacji – czasopism, książek, map, itp.

 

 Gorąco zachęcamy do udostępniania i przekazywania treści filmów instruktażowych.

 

Zespół Fundacji Edukacji Nowoczesnej

www.fen.net.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: