BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 lipiec 2021

„Dostępność na serio”

8 lipca w Instytucie Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS w Lublinie odbyła się konferencja z cyklu „Reha for the Blind in Poland”. Dziewiętnastej edycji konferencji przyświecało hasło: „Dostępność na serio”. W gronie organizatorów znaleźli się : Fundacja Challenge Europe, Fundacja Szansa dla Niewidomych i Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

1 Informacja o Konferencji

Spotkanie prowadziła Joanna Szafrańska z Fundacji Szansa dla Niewidomych.

W części wykładowej głos zabrali:

– pan Marek Kalbarczyk, prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych i firmy Altix. Wygłosił on wykład na temat: „Prawo do marzenia o wspólnocie sąsiednich narodów na drodze do realizacji prawdziwej dostępności dla nas”.

–  Jakub Nowak, który mówił na temat  procedur i raportów dotyczących audytów  dostępności.

– Henryk Rzepka. Jego wykład dotyczący  dostępności cyfrowej i sposobu jej zapewnienia  odbył się za pośrednictwem transmisji internetowej wyświetlanej na ekranie sali konferencyjnej.

Wśród uczestników konferencji znalazły się osoby z Urzędu Miasta Lublin, koordynatorzy dostępności i inne osoby zainteresowane tematyką spotkania.

6 Uczestnicy Konferencji

Po wykładzie był czas na zapoznanie się z ofertą firmy Altix. Z dużym zainteresowaniem oglądano przedmioty, np.  powiększalniki, tyflografiki i inne  urządzenia wspierające osoby niewidome w codziennym życiu. Można było zadawać pytania dotyczące funkcjonalności i zastosowań  produktów pracownikom Fundacji Szansa dla Niewidomych

Prezes Fundacji Szansa dla Niewidomych pan Marek Kalbarczyk zachęcał do gry w szachy mówiące. Niektórzy skorzystali z tej oferty.

W drugiej części konferencji odbyło się spotkanie autorskie z panem Markiem Kalbarczykiem, w ramach projektu „Widzę dotykiem i słuchem” kampania promująca czytelnictwo osób niewidomych. Był czas na zapoznanie się z książkami i filmami pana Marka Kalbarczyka oraz inną literaturą dostępną w brajlu.

Ciekawe i żywiołowe opowieści Szefa Fundacji Szansa dla Niewidomych o życiu własnym i o świecie osób niewidomych spotkały się jak zawsze z ogromnym i autentycznym zainteresowaniem słuchaczy.

Relacja i zdjęcia  Magdalena Smyl

 

 

 

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: