BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 marzec 2021

Dworzec PKP

Postronna osoba przytrzymuje drzwi do dworca kolejowego dla osoby na wóżku inwalidzkim.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW