BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

1 październik 2020

Dwudniowe bezpłatne szkolenie pn.: „FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zaprasza na bezpłatne dwudniowe szkolenie: „FAS/FASD – diagnoza i formy wsparcia”.

Realizator szkolenia:

Agnieszka Kot-Cienkosz Oficyna Profilaktyczna, SBC SZKOLENIA BADANIA CONSULTING

ul. Dworcowa 9a/19

30-556 Kraków

Miejsce szkolenia: Hotel Victoria, ul. Narutowicza 58/60, 20-016 Lublin.

Terminy szkolenia: Gr. I: 21-22.10.2020 r.,       Gr. II: 2-3.11.2020 r.

Cel szkolenia: uzyskanie wiedzy na temat FAS/FASD, poznanie podstawowych objawów, diagnoza, poznanie technik terapeutycznych i wspierających rozwój dziecka, poznanie wskazówek dotyczących radzenia sobie z problemami życia codziennego.

Ramowy program szkolenia:

1. Teoretyczne aspekty Płodowego Zespołu Alkoholowego (FAS) oraz Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych (FASD);

2. Portret psychologiczny i zasady funkcjonowania dziecka z zespołem FAS/FASD;

3. Metody diagnozy zespołu FAS/FASD;

4. Metody terapii dziecka z zespołem FAS/FASD;

5. Analiza przypadków.

Kto może wziąć udział w szkoleniu?

Szkolenie jest adresowane dla pracowników woj. lubelskiego: asystentów rodzin, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawicieli placówek opiekuńczo- wychowawczych, organizatorów rodzinnej pieczy zastępczej, ośrodków adopcyjnych, służby zdrowia, oświaty oraz osób pracujących z rodziną biologiczną, mających w pracy zawodowej styczność z problematyką opieki, wychowania oraz wspierania dzieci z  FAS/FASD, pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie zajmujących się problematyką przeciwdziałania alkoholizmowi.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy:

  1. Zapoznać się z regulaminem rekrutacji uczestników.
  2. Czytelnie wypełnić i dostarczyć kartę zgłoszeniową (do pobrania poniżej) na adres:
    ul. Dworcowa 9a/19, 30-556 Kraków,- obowiązkowe lub faksem na numer 12 395 06 64 albo drogą elektroniczną na adres: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl
  3. Termin nadsyłania zgłoszeń:  I Gr. do 14.10.2020r.; II Gr. do 26.10.2020r. ; 
  4. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma bezpłatnie pakiet materiałów szkoleniowych, wyżywienie, zakwaterowanie w trakcie szkolenia oraz zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Osoba odpowiedzialna za rekrutację: Pan Krystian Woźniak
tel.: 12 395 06 65
kom.: 575 898 939
mail: biuro@oficyna-profilaktyczna.pl

 
Źródło: hrops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: