BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

23 Lipiec 2021

Działania wakacyjne

Wakacje, urlopy, a organizacje pozarządowe działające na rzecz osób z niepełnosprawnością nie próżnują. W różnych zakątkach naszego regionu realizowane są różnego rodzaju projekty. Cieszymy się, kiedy otrzymujemy różne relacje – dziś o tym, co dzieje się w SWON w Gościeradowie:

Projekt - Działania wakacyjne

W dniu 28 maja 2021 roku Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „RES SACRA MISER” podpisało umowę z Województwem Lubelskim – Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie na realizację zadania publicznego „Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych
w różnych typach placówek”.

Beneficjentami projektu jest 60 osób, mieszkańców województwa lubelskiego z Powiatu Kraśnickiego i Opolskiego, czyli:

– mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej w Gościeradowie,

– uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Gościeradowie,

– uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Kraśniku,

– uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Poniatowej.

Zadanie to będzie realizowane przez Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych
„RES SACRA MISER”  w Gościeradowie. Celem głównym projektu jest wzmocnienie społeczne, usamodzielnianie i usprawnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi poprzez organizacje cyklu zajęć rehabilitacyjnych na basenie.

Są to osoby ze środowisk ubogich, wiejskich i małomiasteczkowych, gdzie podstawą budżetową  rodziny zazwyczaj jest renta osób z niepełnosprawnością. Osoby te nie mają żadnych szans na samodzielne wyjazdy integracyjne, kulturalne czy zdrowotne z przyczyn finansowych czy nieporadności społecznej.  Jedyną szansą na wejście do środowiska,  kontakt ze społecznością lokalną, uczestniczenie w rehabilitacji społecznej jest tworzenie przez instytucje i organizacje pozarządowe zewnętrznych projektów ukierunkowanych dla tej grupy społecznej.

Poprzez realizację zadania zostanie rozwiązany problem dostępności do rehabilitacji społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami psychicznymi. Beneficjenci zadania będą mieli zapewniony bezpłatny transport na basen, opiekę podczas zajęć relaksujących czy aktywności ruchowej w wodzie oraz bezpłatny wstęp na basen jak również zakup posiłków. Realizacja projektu będzie trwać od 12 lipca do 31 sierpnia 2021 roku  i będzie obejmować 10 wyjazdów z nauką pływania na basenie dla każdej w/w grupy.

Sylwia Ewa Chęć

STOPKA PROJEKTU

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: