BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

5 maj 2021

Dzień Godności

 5 maja to w Polsce Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną a w całej Europie Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. W obchody bardzo aktywnie włączają się koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w całym kraju, także w naszym województwie. Dzień Godności jest bardzo ważnym świętem.

Celem obchodów Dnia Godności jest wyrażenie sprzeciwu wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych w codziennym życiu, w szkole, w pracy, w urzędzie. W tym ciężkim dla nas wszystkich czasie zwracamy uwagę społeczeństwa na problemy osób z niepełnosprawnościami oraz na trudności, z którymi borykają się w codziennym życiu.

Święto to powstało aby pokazać solidarność z osobami z zaburzeniami intelektualnymi, a także uświadamiać społeczeństwo o potrzebach tych osób oraz problemach z jakimi przychodzi im się mierzyć we współczesnym świecie.

PSONI Koło w Łęcznej świętowanie Dnia Godności zorganizowało w swojej placówce w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Janowicy. Były gry i zabawy na świeżym powietrzu, spacer, ognisko z pieczonymi kiełbaskami. Zabawa na najwyższym poziomie, z uśmiechem na ustach, została zakończona wspólnym zdjęciem i rozjazdem uczestników do domu.

Z okazji święta i na każdy dzień życzymy Naszym Uczestnikom i ich Rodzinom zdrowia, wszelkiej pomyślności i wielu radości w codziennym życiu. Niech w realizacji marzeń i planów oraz osiąganiu wyznaczonych celów zawsze towarzyszy Państwu uśmiech i życzliwość.

Wszystkim osobom zaangażowanym w działania na rzecz osób niepełnosprawnych dziękujemy za ich pomoc i troskę.

Godność jest pojęciem wieloznacznym, w najogólniejszym sensie oznacza wartość osoby. Z godnością kojarzą się takie pojęcia jak: szacunek, dobre imię, akceptacja, równość i ochrona praw, wolność, autonomia, zrozumienie, tolerancja. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną często doświadczają różnych form naruszania ich godności. Niepełnosprawność intelektualna jest terminem stosunkowo młodym, który zastąpił określenia „niedorozwój umysłowy”, „upośledzenie umysłowe”. Praktyka pokazuje, że osoby z niepełnosprawnością intelektualną należą do najbardziej narażonej na dyskryminację grupy społecznej.

Na zdjęciu są uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy. Stoją przed budynkiem.

Tymczasem osoby te, mają takie same potrzeby, tak samo odczuwają, mają marzenia, uczą się, rozwijają, nawiązują przyjaźnie. Wystarczy stworzyć odpowiednie warunki i przyjąć właściwe, sprzyjające im postawy, aby poczuli się równoprawnymi członkami naszego społeczeństwa. Wiedza, pozytywne nastawienie emocjonalne oraz konkretne działania, są czynnikami niezbędnymi do tworzenia osobom z niepełnosprawnością intelektualną warunków do samodzielnego, niezależnego i aktywnego życia.

Zastanówmy się w tym dniu – jak MY – traktujemy osoby z niepełnosprawnością i ich rodziny i czy jesteśmy w stanie coś zmienić …

Warto w tym miejscu, właśnie dziś, posłuchać swoistego apelu jednej z matek dziecka z niepełnosprawnością: 

„… daj dziecku szanse na dorastanie do jak największej samodzielności. Daj mu swobodę wyboru. Swobodę bardzo dyskretnie kontrolowaną. Tak, by czasem nieunikniona interwencja nie upokarzała, nie spowodowała wycofania się z drogi ku samodzielności. Nie wyznaczaj mu granic bardziej, niż robi to stopień jego niepełnosprawności. Choć to boli – nie uzależniaj dziecka od siebie…”
Maria Lisek-Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: