BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 czerwiec 2019

DZIEŃ INNOWACJI SPOŁECZNYCH

Prezentacja  nowatorskich rozwiązań wspierających osoby młode w odnalezieniu się na rynku pracy.

W dniu  13 czerwca 2019 r. podczas Dnia Innowacji zaprezentowane zostaną szerokiemu gronu  nowatorskie rozwiązania  wspierające osoby młode w odnalezieniu się na rynku pracy wypracowane w ramach realizowanego przez Lubelską Fundację Rozwoju oraz Miejski Urząd Pracy w Lublinie projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”.

W przeprowadzonym konkursie w ramach projektu na najlepszą innowację społeczną w obszarze   przejścia  z systemu edukacji na rynek pracy wybrano 30 inicjatyw, które przez kilkanaście miesięcy były dopracowywane  następnie testowane  w mikro skali. Ostatecznie wypracowane zostało 16 innowacji o bardzo wysokim  i wysokim potencjale do wdrożenia (innowacje dostępne na stronie  projektu http://www.lfr.lublin.pl/projekty/mikro-innowacje-makro-korzysci/ w zakładce: Nasze innowacje).

W trakcie wydarzenia odbywać się będą TARGI INNOWACJI – 16 multimedialnych ekspozycji .

Źródło: www.lfr.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: