BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 marzec 2021

eLka do nauki jazdy dla niepelnosprawnych

Widok na samochód nauki jazdy dostosowany do nauki kierowania przez osoby z niepełnosparwnościami.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW