BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Kultura powrót
29 maj 2020

Ferdydurke” Teatru Provisorium i Kompanii Teatr — spektakl online tłumaczony na PJM

Centrum Kultury w Lublinie zaprasza na transmisję online klasyki gatunku pt. „Ferdydurke” z tłumaczeniem na Polski Język Migowy. Spektakl będzie można oglądać bezpłatnie na Facebook’owym Centrum Kultury w najbliższy piątek 29 maja 2020 r. o godz. 20:00.

Spektakl zachowuje gombrowiczowską dyscyplinę konstrukcji rozpisując ją na teatralne rytmy i znaki. Tak jak powieść awangardowa przemawia głównie formą, tak spektakl tę formę wykorzystuje czerpiąc z Gombrowicza. Znaków jest kilka – ścieśnienie – ławka, na której brakuje miejsca, bliski kontakt ciał, podporządkowanie ciała impulsom biologicznym, powtarzające się w swym stylu zachowania rodem z Rabelaise’a, zawężona do granic absurdu przestrzeń sceniczna. W spektaklu człowiek jest złapany w pułapkę formy bardziej dosłownie niż u Gombrowicza, na każdym kroku wpada w niewolę narzuconych mu ról. (…) Silnie ograniczona przestrzeń, kumulacja czasu, bardzo „cielesna” gra aktorska w połączeniu z precyzją ruchową i rytmiczną doprowadzoną do perfekcji – to wszystko buduje najwyższe emocje i trzyma widza w napięciu. „Ferdydurke” niejako odkrywa nowy typ aktorstwa –aktorstwa biologicznego, które wydaje się najbliższe postaciom Gombrowicza. Niezaprzeczalnym walorem spektaklu jest jego komizm, który przybiera charakter okrutnego i dzikiego, tak jak okrutny bywał sam Gombrowicz.

„Lubelska Ferdydurke jest niewiarygodnie śmieszna – pisał Łukasz Drewniak po premierze w 1998 roku – śmiesznością gagu, grepsu, slapstiku. Porywająco grana, lekka, a zarazem bezczelnie dosadna w obracaniu tekstem Gombrowicza, z którego ocalały tylko najlepsze numery (…)”.

Transmisja online: Facebook Centrum Kultury

Źródło: Centrum Kultury w Lublinie

ul. Peowiaków 12
info@ck.lublin.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: