BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

28 Kwiecień 2014

Forum Młodych Rzeźbiarzy Seniorom

W dniu 25 kwietnia 2014r. w Miejskiej Bibliotece im. H. Łopacińskiego w Filii 31 w Lublinie, odbyła się wystawa Koła Naukowego Forum Młodych Rzeźbiarzy Seniorom.

Jest to już kolejna ekspozycja zbiorów studentów Wydziału Artystycznego UMCS. Podczas tej wystawy prezentowane są różne rzeźby kameralne, jak i monumentalne a także malarstwo.

W centrum inspiracji dla początkujących artystów jest postać ludzka jej natura i relacje. W wyeksponowanych formach przestrzennych można doszukać się alegorii ludzkiego istnienia.

Ze względu na tematykę prac jak i włączenie się Biblioteki w obchody Lubelskich Dni Seniora 2014 r. wystawa dedykowana jest w szczególności osobom starszym.

Prezentowane prace wykonane są w różnych technikach – formy ceramiczne, wapień, piaskowiec, stiuk patynowany, żywica epoksydowa.

no images were found

KAK

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: