BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Luty 2014

„Funkcjonowanie uczniów z różnymi niepełnosprawnościami we współczesnym systemie edukacyjnym na III i IV etapie nauki”

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie, ul. Wyścigowa 31 organizuje w w/w siedzibie w dniu 12 marca 2014 r.  Wojewódzką Konferencję Warsztatowo-Szkoleniową na temat „Funkcjonowanie uczniów z różnymi niepełnosprawnościami we współczesnym systemie edukacyjnym na III i IV etapie nauki”. Konferencja odbędzie się pod patronatem honorowym Lubelskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin, zaś partnerem jest Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Lublinie.

Celem konferencji jest wymiana doświadczeń i prezentacja współczesnego stanu badań nad omawianą problematyką.

Konferencja organizowana jest dla dyrektorów, pedagogów, wychowawców i nauczycieli, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się młodzieżą niepełnosprawną oraz rodziców,  przedstawicieli organizacji, stowarzyszeń i fundacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych z terenu województwa lubelskiego.

Warunkiem udziału w konferencji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego w formie on-line lub word, odesłanie go w terminie do 25 lutego 2014 r. na adres e-mail: sosw.konferencja@gmail.com lub faksem na numer 81 534 94 64 oraz dokonanie wpłaty w wysokości 50 zł.

Więcej na temat konferencji  i rejestracji .

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: