BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

3 czerwiec 2019

Gala wręczenia certyfikatów Znaku Promocyjnego Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny”

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie serdecznie zaprasza na  Galę nadania certyfikatu dla produktów i usług wytworzonych przez podmioty ekonomii społecznej pn. „Zakup prospołeczny” 

przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej, instytucji oraz osób współpracujących  z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Lublinie, zaangażowanych w rozwój ekonomii społecznej w regionie oraz w realizację przedsięwzięć z obszaru włączenia społecznego.

Głównym punktem planowanej uroczystości będzie przyznanie Znaku Ekonomii Społecznej „Zakup Prospołeczny” wyróżnionym podmiotom ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego. Celem przyznania certyfikatu jest wzmocnienie rangi i wizerunku tych jednostek, które wytwarzają produkty oraz usługi charakteryzujące się najwyższą jakością. Gośćmi specjalnymi tegorocznej gali będą profesor dr hab. Tomasz Mika Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, wiceprezes zarządu Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi z Puszczykowa oraz Dyrektor Zakładu Aktywności w Słupcy Renata Nowinowska.

Gala odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godzinie 11.00 w Centrum Spotkania Kultur przy Placu Teatralnym 1, 20-029 Lublin.  

Po zakończeniu uroczystości zapraszamy na poczęstunek.

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie zlecił organizację Gali: Zakładowi Aktywności Zawodowej przy Charytatywnemu Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Ekonomia społeczna – drogowskaz rozwoju społecznego” RPO WL na lata 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: