BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

13 lipiec 2021

Giełda „Przydasiów”

W dniu 7 lipca 2021 uczestnicy Warsztatu Terapii Zajęciowej w Janowicy 

– placówki Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osóbz Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Łęcznej, między innymi Magda i Kasia P., oraz pracownicy zaprezentowali rękodzieło na „Giełdzie Przydasiów – wymień, zamień, sprzedaj, kup i pokaż co robisz” organizowanej przez Łęczyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych. Kiermasz odbył się w zespole dworsko-parkowym na Podzamczu w Łęcznej.

Uczestniczki Warsztatu fantastycznie poradziły sobie w roli „menadżerów” i doradców. Rozdawały ulotki stowarzyszenia z prośbą o przekazanie 1% na rozbudowę istniejącego już ośrodka wsparcia dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, poprzez utworzenie nowej formy wsparcia jaką jest mieszkalnictwo wspomagane, czyli stworzenia warunków do samodzielnego zamieszkania osób z niepełnosprawnością intelektualną w środowisku lokalnym polegającą na ich usamodzielnianiu, kształtowaniu ogólnej zaradności, uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.
Uczestnicy spotkania, łęcznianie chętnie rzucali do puszki „datki” na Janowickie Kilometry Dobra.

Zainteresowanie pracami wykonanymi w Warsztacie było bardzo duże. Największą popularnością cieszyły się wyroby wykonane własnoręcznie przez naszych uczestników. Loteria fantowa w której każdy los wygrywał była frajdą dla najmłodszych. Wśród losów można było trafić na prawdziwe perełki animatorzy umilali czas dzieciom zabawy i gry sprawiały wiele radości.

Czas spędziliśmy bardzo miło. Serdecznie dziękujemy pani dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy  Annie Płoszaj za zaproszenie i obiecujemy, że pojawimy się na kolejnym spotkaniu.

Przyjaciele są jak ciche anioły, które podnoszą nas, kiedy nasze skrzydła zapominają jak latać. Przyjaciele są szczęśliwi, gdy się spotykają, mówią sobie wszystko, kim są i czym żyją. Kwiaty nie zakwitną bez ciepła słońca. Ludzie nie mogą stać się ludźmi bez ciepła przyjaźni. Prawdziwa przyjaźń przychodzi wtedy, gdy milczenie dwóch osób ich nie niepokoi.

Maria Lisek Zięba

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: