BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Sierpień 2012

II Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej

II Ogólnopolskie Targi Zakładów Aktywności Zawodowej odbyły się w dniach 24 – 25.08.2012r. w Rzeszowie. Na około 40 wystawców z całej Polski z województwa lubelskiego wzięły udział trzy zakłady aktywności zawodowej z Lublina, Łęcznej i Przeorska. Targi były okazją do wymiany doświadczeń i możliwością zapoznania się z bogato przygotowaną ofertą wystawienniczą, począwszy od rękodzieła artystycznego, poligrafii, gastronomii, po osprzęt elektroniczny i inne usługi. Każdy z odwiedzających mógł zobaczyć i zakupić niepowtarzalne wyroby i produkty wytwarzane przez osoby niepełnosprawne.

Tegorocznym targom towarzyszyła konferencja, która odbywała się pod hasłem  „Wieloaspektowa współpraca – droga do rozwoju Zakładów Aktywności Zawodowej” w której wzięło udział ponad stu przedstawicieli rządu z wiceministrem gospodarki Mieczysławem Kasprzakiem na czele, instytucji samorządowych, organizatorów zakładów aktywności zawodowej i polskich organizacji działających na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
Na konferencji zaprezentowane były rozwiązania systemowe w Europie wyrównujące szanse osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Prelegentami byli przedstawiciele Niemiec, Belgii, Francji i Szwajcarii.

Franz Wolfmayr  z European Association of Service Providers for Persons with Disabilities (EASPD), Bruksela, Belgia wskazał w swoim wystąpieniu, że w Europie żyje 80 mln osób niepełnosprawnych, tj. 15% ludności,  z czego 50% osób niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym ma pracę, w tej grupie wskaźnik ubóstwa jest o 70% wyższy niż w pozostałej części społeczeństwa. Dlatego należy dążyć do tworzenia systemów wzajemnego wsparcia, począwszy od ustaw, angażowania przedsiębiorców i samej partycypacji osób niepełnosprawnych w sektor usługowy.  Z wielka radością prelegent przyjął informację o podpisaniu dniu  26 lipca 2012 roku ustawy przez Prezydenta Polski z dnia 15 czerwca 2012 r. o ratyfikacji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych podpisana przez Polskę w dniu 30 marca 2007 roku wreszcie doczekała się wejścia w życie.  Zachętą do planowania i tworzenia dobrych rozwiązań systemowych na rzecz niepełnosprawnych zakończył prelegent mottem: zrezygnowanie z planowania to planowanie porażki.

Janina Bessenich i  Kathrin Völker–Bundesarbeitsgemeinschaft (BAG), Frankfurt, Niemcy zapoznały uczestników konferencji z uwarunkowaniami prawnymi rozwoju niemieckich Warsztatów dla osób niepełnosprawnych odpowiedników polskich Zakładów Aktywności Zawodowej. W organizacji, którą reprezentowały, zrzeszonych jest 2000 Warsztatów w których pracuje 280 tyś ludzi. Organizacja oferuje pomoc prawną, gospodarczą, finansową czy podatkową swoim Warsztatom. Pomaga tworzyć takie prawo i przepisy aby jak najwięcej osób niepełnosprawnych mogło być włączonych w system. Pomimo różnej definicji niepełnosprawności w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Francja, Włochy czy Portugalia tak naprawdę chodzi o ten sam problem, który ze względu na kulturę, warunki prawne, wolę polityczną i społeczną jest indywidualnie dla danego kraju rozwiązywany. Prelegentki zwróciły uwagę na takie formy aktywności zawodowej jak: terapia zajęciowa, instytucje pracy chronionej, zatrudnienie wspomagane czy spółdzielnie socjalne.  Przykładem franczyzy społecznej była prezentacja ekologicznych podpałek  produktu K- Lumet, Flaviana Zimmermanna z Fundacji Les Perce Neige (Przebiśnieg) w Szwajcarii, którego pomysł realizują Zakład Aktywności Zawodowej w Jarosławcu i w Oleszycach.

Na zakończenie konferencji przedstawiciel Ogólnopolskiego Związku Pracodawców ZAZ i innych Przedsiębiorstw Społecznych w Puszczykowie k/Poznania Tomasz Mika z Fundacji im. Królowej Polski św. Jadwigi przedstawił stan obecny prac zespołu, plany i perspektywy współdziałania Związku, którymi można zapoznać się już wkrótce na www.zazpolska.pl. Do związku przystąpiło już 29 zakładów aktywności zawodowej  a zadeklarowało swój udział ponad 50 przedstawicieli zakładów. Pierwsze Walne Zgromadzenie członków planowane jest na listopad b.r.
W sobotę uczestnicy konferencji zostali zapoznani ze zmianami, jakie nastąpiły po wejściu w życie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej, które zaprezentowała Alina Wójtowicz–Pomierna Wicedyrektor Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Targi zorganizowało jarosławskie koło Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób
z Upośledzeniem Umysłowym w ramach projektu Inkubator ZAZ Województwa Podkarpackiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Foto: Krzysztof Rzepecki

Małgorzata Paprota
Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Łęcznej

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: