BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

III Kongres Zdrowia Psychicznego

#ZdrowiePsychiczneMaZnaczenie

Zapraszamy Państwa do udziału w III Kongresie Zdrowia Psychicznego, pt: Od instytucji do środowiska – dostępność i szacunek, zaś hasłem przewodnim go promującym jest: „Zdrowie psychiczne ma znaczenie”

Kongres ze względu na pandemię odbędzie się:

 • 7 czerwca 2021
 • godz 9:00 – 17:00
 • w Amfiteatrze Wolskiego Centrum Zdrowia Psychicznego w Parku im. gen. Sowińskiego przy ul. Elekcyjna 17 Warszawie (jeśli reżim sanitarny na to pozwoli do 700 uczestników)
 • oraz po raz pierwszy będzie transmitowany online. 

Rejestracja na udział stacjonarny w Kongresie rusza 5 kwietnia br.

 

Kongres poprowadzi Pani Iwona Schymalla – dziennikarka, redaktor naczelna Medexpressu

Wykład wprowadzający pt: „Język i zdrowie psychiczne” wygłosi Profesor Jerzy Bralczyk

Dwa główne tematy Kongresu to reforma opieki psychiatrycznej dla osób dorosłych i reforma psychiatrii dzieci i młodzieży. Będzie towarzyszyło mu sympozjum satelitarne poświęcone psychospołecznym uwarunkowaniom środowiska pracy z celem wypracowania rekomendacji w zakresie zdrowia psychicznego w miejscu pracy. Patronem sympozjum jest Komitet Dialogu Społecznego Krajowej Izby Gospodarczej. Wydarzeniu będą towarzyszyć również liczne webinaria. W ramach pierwszej części spotkania prelegenci opowiedzą, co już się udało zmienić w ramach transformacji leczenia psychiatrycznego dzięki pilotażowi Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, a co jest jeszcze przed nami. Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży, której będzie poświęcona druga część Kongresu Zdrowia Psychicznego, rozpoczęła się w zeszłym roku od utworzenia ośrodków środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej w ramach I poziomu referencyjnego nowego systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Miejsca te zatrudniają psychologów, psychoterapeutów i terapeutów środowiskowych.

 

Współorganizatorzy – III KONGRESU ZDROWIA PSYCHICZNEGO

 • Organizator główny: Fundacja eFkropka
 • Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej z siedzibą w Krakowie
 • Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo” z siedzibą w Krakowie
 • Szpital Wolski – Wolskie Centrum Zdrowia Psychicznego w Warszawie
 • Lubelskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego z siedzibą w Lublinie

Jest to duże spotkanie osób na rożne sposoby związanych z  psychiatrią – ludzi doświadczonych kryzysem psychicznym,  ich bliskich, lekarzy psychiatrów, psychologów,  psychoterapeutów, pielęgniarek psychiatrycznych,  asystentów zdrowienia, osób działających w fundacjach,  stowarzyszeniach i innych organizacjach na rzecz ludzi, którzy przeżywają lub przeżyli załamanie zdrowia  psychicznego. Uczestniczą w nim także pracownicy pomocy społecznej, przedstawiciele nauki, kultury i polityki, sojusznicy i przyjaciele ożywieni ideą przełamywania uprzedzeń wobec osób w kryzysach psychicznych i ideą psychiatrii środowiskowej.

I Kongres Zdrowia Psychicznego przyczynił się do uruchomienia reformy systemów ochrony zdrowia psychicznego. W 2018 roku ruszyły w systemie pilotażowym pierwsze centra zdrowia psychicznego dla dorosłych. Reforma psychiatrii dzieci i młodzieży, która wymagała większych prac, ruszyła w 2020 roku.

Kongres nie jest konferencją naukową, a  oddolnym ruchem tworzonym wspólnie przez profesjonalistów, osoby z doświadczeniem kryzysów psychicznych oraz ich rodziny i bliskich. Ruch ten powstał w 2015 roku, kiedy chciano zlikwidować Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Wówczas pierwszy raz w Polskim Sejmie zabrały głos, upomniały się o swoje prawa i godne traktowanie osoby z diagnozą psychiatryczną. Były to Edukatorki Fundacji eFkropka. Udało się powstrzymać likwidację NPOZP.

 

CELE KONGRESU

 1. Centrum zdrowia psychicznego w każdym powiecie – przyspieszenie rozwoju sieci CZP i jej ukończenie najpóźniej do roku 2028
 2. Dążenie do trzypoziomowego systemu ochrony zdrowia psychicznego – w którym CZP zapewniają pomoc podstawową, dopełnianą w koniecznych przypadkach przez specjalistyczne programy zdrowotne (pomoc profilowana) i ośrodki wysokospecjalistyczne (akademicki
  poziom referencyjny)
 3. Przybliżanie wiedzy o tym, na czym polega transformacja leczenia dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Gdzie i jakiej pomocy można już
  szukać w jej ramach
 4. Adekwatna legislacja skutecznego finansowania i inwestowania – wprowadzenia podstaw funkcjonowania CZP i trzypoziomowego systemu do znowelizowanej Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 5. Zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia psychicznego do poziomu co najmniej średniego w Europie, tj. 5% udziału w całości nakładów na ochronę zdrowia
 6. Upowszechnienie środowiskowego modelu opieki – odchodzenie od osadzania potrzebujących w odległych azylach, na rzecz aktywnej pomocy im w środowisku zamieszkania, zgodnie z Narodowym Programem Ochrony Zdrowia Psychicznego (2010, 2017)
 7. Poszanowanie podmiotowości – eliminowanie instytucjonalnych barier, uprzedzeń i opresji naruszających prawa lub godność pacjentów, jak i pracowników systemu ochrony zdrowia psychicznego

Szczegółowy program kongresu dostępny jest – TUTAJ

 

INICJATORAMI KONGRESU SĄ:

prof. Jacek Wcióra – Profesor psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, koordynator Komisji Reformy Opieki Psychiatrycznej Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

dr Marek Balicki – Psychiatra, kierownik Biura do spraw pilotażu Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw reformy psychiatrii. Dwukrotnie pełnił stanowisko Ministra Zdrowia.

prof. Andrzej Cechnicki – Psychiatra i psychoterapeuta, kierownik Zakładu Psychiatrii Środowiskowej Katedry Psychiatrii Collegium Medicum UJ w Krakowie, przewodniczący Sekcji Psychiatrii Środowiskowej i Rehabilitacji Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

 

PATRONI KONGRESU

 • Rzecznik Praw Pacjenta
 • Konsultant Krajowy ds. Psychologii Klinicznej
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży
 • Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego
 • Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

KOMITET HONOROWY KONGRESU

Andrzej Kapusta – Profesor UMC

Anna Dymna – aktorka, założycielka i prezes Fundacji „Mimo wszystko”

 

Kongres zamyka „Marsz Żółtej Wstążki/Marsz o Godność – marsz solidarności z osobami doświadczającymi kryzysu i ich bliskimi”.
Ulicami Warszawy zanoszony jest w nim manifest zmian z prośbami o działania polityków, które mogą uczynić leczenie psychiatryczne bardziej przyjaznym i dostępnym. Z biegiem czasu w tym marszu uczestniczy coraz więcej osób.

 

Więcej informacji dostępne jest na stronach:

 

informacja przekazana przez:

Krzysztofa Rogowskiego
Członeka Zarządu Fundacji eFkropka
Koordynatora Komitetu Organizacyjnego
Kongres Zdrowia Psychicznego

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: