BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

15 luty 2021

Podział środków finansowych PFRON dla samorządów w roku 2021

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), podjął uchwałę nr 9/2021 w sprawie podziału środków finansowych Funduszu na 2021 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji.

Plan finansowy PFRON na 2021 r. przewiduje na realizację przelewów redystrybucyjnych środki (łącznie z kosztami obsługi) w wysokości 1.452.261 tys. zł w tym:

  1.  dla samorządów wojewódzkich 238.839 tys. zł (bez kosztów obsługi),
  2.  dla samorządów powiatowych 1.178.001 tys. zł (bez kosztów obsługi).

 

Podział środków PFORN dla samorządu województwa LUBELSKIEGO w 2021:

  • środki dla województwa ogółem – 13 179 000 zł (słownie: trzynaście milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)
    • w tym środki na działanie ZAZ (zakładów aktywności zawodowej) – 7 375 000 zł (słownie: siedem milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)

 

Podział środków PFRON dla samorządów powiatowych województwa LUBELSKIEGO 2021 roku (tabela,kwoty w zł)

powiat środki dla powiatu ogółem
[zł]
w tym środki na działanie WTZ [zł]
woj. LUBELSKIE 81 351 862 47 123 712
bialski podl. 4 211 723 2 820 480
biłgorajski 3 920 493 2 560 128
chełmski 4 257 321 2 603 520
hrubieszowski 4 287 716 2 972 352
janowski 1 639 987 976 320
krasnostawski 2 611 387 1 540 416
kraśnicki 2 241 429 759 360
lubartowski 2 738 307 1 627 200
lubelski 2 780 076 781 056
łęczyński 1 736 258 694 272
łukowski 3 361 714 2 061 120
opolski lub. 1 543 168 759 360
parczewski 1 347 631 694 272
puławski 3 912 220 2 061 120
radzyński 1 512 487 607 488
rycki 2 608 217 1 844 160
świdnicki lub. 2 840 381 1 627 200
tomaszowski lub. 3 919 060 2 712 000
włodawski 1 505 100 867 840
zamojski 5 894 028 4 209 024
Biała Podlaska 2 519 757 1 562 112
Chełm 3 483 738 1 952 640
Lublin 12 187 454 5 857 920
Zamość 4 292 210 2 972 352

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: