BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

31 maj 2019

Informacja w sprawie dowozów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży do publicznych placówek edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020

Przypominamy, iż zgodnie z art.32 ust.6 oraz art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe istnieje możliwość dowożenia do placówek oświatowych dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności lub posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rodziców, którzy zamierzają skorzystać z dowożenia dzieci do placówek edukacyjnych busami, w roku szkolnym 2019/2020, prosimy o zgłaszanie tego faktu dyrektorom placówek do dnia 5 sierpnia.

W przypadku zgłoszeń dzieci dokonanych po tym terminie, Zarząd Transportu Miejskiego nie gwarantuje objęcia dowozem od początku września.

Dopisanie dzieci zgłoszonych w późniejszym terminie, po 5 sierpnia 2019 roku wymagać będzie zmiany grafiku dowozów a co za tym idzie dostosowania godzin dowozu i przywozu, zaplanowania nowych tras, dostosowania czasu przejazdu i opieki do specyfiki i potrzeb dziecka wynikających z niepełnosprawności.

Źródło: lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: