BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 grudzień 2015

Internet a niepełnosprawność

Uczestniczyłyśmy w warsztatach praktycznych o istnieniu w sieci, które prowadziły dwie osoby z niepełnosprawnością, opowiadając o swoim życiu i swoich możliwościach.

Zachęcali nas do odkrywania swoich pasji, ich realizacji oraz prezentowania w sieci.

Zdjęcie - Alicja Jankiewicz i grupa słuchaczy

Pani Ewa zajmuje się dziennikarstwem, wyszukuje różne wiadomości z gazet lokalnych i publikuje je na stronie www.niepełnosprawni.lublin.pl.

Zdjęcie - Ewa pokazuje swoją prezentację

Pan Kamil lubi fotografować, nagrywać i montować filmy.

Zdjęcie - Kamil wśród słuchaczy

Zarówno pan Kamil jak i pani Ewa są przykładem pokonywania ograniczeń wynikających z niepełnosprawności. Dalej chcą pracować i uczestniczyć w życiu społecznym.

Zdjęcie - Kamil wśród słuchaczy

Sylwia Synowska, Wiola Kowalska

Warsztat Terapii Zajęciowej w Nałęczowie

PRAWA

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: