BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Artykuły powrót
2 grudzień 2021

Katarzyna Łukasiewicz – Pożegnanie

Kobieta jest zwrócona do widza profilem. W jednej ręce trzyma dyplom a w drugiej dużego srebrnego anioła

12 grudnia 2012 roku w Teatrze Starym – wyróżniliśmy ,,Srebrnym Aniołem” jako Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych – Szczególną Kobietę – Katarzynę Łukasiewicz.Już 9 lat temu dostrzegliśmy, że jest to Niezwykła i Wyjątkowa Osoba dla środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Wspólnie z Mężem, Córkami, Rodziną i Przyjaciółmi stworzyła Fundację ,,Oswoić Los”. W ramach działań Fundacji starała się na podstawie własnych bardzo trudnych doświadczeń zaproponować różnorodne formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

Intuicyjnie, merytoryczne ale konsekwentnie starała się konkretnymi inicjatywami zmieniać istniejąca trudną sytuację rodzin osób z niepełnosprawnościami – szczególnie akcentując ogromną potrzebę systemowych różnorodnych metod opieki wytchnieniowej. Kreatywnie i nieszablonowo prowadziła działania mające na celu zmianę postaw wobec niepełnosprawności i promujące różnorodność.

Niestety 25 listopada 2021 roku otrzymaliśmy wiadomość o śmierci prezes Fundacji ,,Oswoić Los”.

Ciężko nam i czujemy ogromny smutek.

W naszej pamięci pozostanie taka jak na zdjęciu z uroczystości 10 marca 2015 roku – kiedy otrzymała Medal Prezydenta Miasta Lublina – pełna energii i radości.

Kobieta uśmiechająca się do aparatu. W tle ludzie uczestniczący w uroczystości

Alicja Jankiewicz

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Lublinie 2 grudnia 2021 roku o godzinie 11:00 na cmentarzu przy ulicy Lipowej.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: