BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

25 Luty 2021

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

W dniu 19 lutego br. Pan Paweł Wdówik Sekretarz Stanu z upoważnienia Pani Marleny Maląg Ministra Rodziny i Polityki Społecznej zaakceptował:

  1. Komunikat o zmianie programu resortowego „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021
  2. listę rekomendowanych wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”  – edycja 2021 wraz z rekomendowaną wysokością kwoty przyznanych środków z Funduszu Solidarnościowego.

 

W Programie zmieniono wysokość planowanej kwoty przeznaczonej na realizację Programu w 2021. Powyższa zmiana spowodowana była wysoką wartością wniosków na środki finansowe przekazaną przez Wojewodów w 2021 r. Planowane środki przeznaczone na realizację Programu w 2021 r. wynosiły 80 mln zł, jednakże z uwagi na wnioskowane zapotrzebowanie Ministerstwo zmieniło Program w powyższym zakresie.

Do udziału w Programie zgłosiło się 751 gmin/powiatów z 16 województw, łączna kwota dofinansowania wynosi 143 966 899,29 zł.

 

Lista rekomendowanych wniosków w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

nazwa województwa wnioskowana kwota [zł] liczba gmin/powiatów rekomendowana kwota dofinansowania [zł]
Lubelskie 24 356 546 , 52 72  12 178 273 , 26

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: