BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 Marzec 2013

Konferencja – „Autyzm w ujęciu personalistycznym – ku dorosłości dzieci z autyzmem”

Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka, Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Stowarzyszenie „Radość Dawania” organizują konferencję pt. „Autyzm w ujęciu personalistycznym – ku dorosłości dzieci z autyzmem”.

Główne zagadnienia:

– aspekty rehabilitacji (medycznej, pedagogicznej, psychologicznej, społecznej i zawodowej) ukierunkowanej na specyficzne potrzeby osoby z autyzmem od narodzin po dorosłość,

– różnorodne rozwiązania dotyczące tworzenia przyjaznych środowisk edukacyjno-terapeutycznych oraz przestrzeni dorosłego życia i pracy dla osoby autystycznej.

 

Konferencja odbędzie się ona 18 kwietnia 2013 r. w Pałacu Czartoryskich w Lublinie na Placu Litewskim 2.

10.00 – rejestracja uczestników
11.00 – rozpoczęcie konferencji

Opłata konferencyjna: 100 zł
Rodzic dziecka niepełnosprawnego: 30 zł

Wpłata na konto Stowarzyszenia „Radość Dawania”:
41 2490 0005 0000 4500 9891 5681
Z dopiskiem: Konferencja – Autyzm
Do dnia 7 kwietnia 2013 r.

Rejestracja na konferencję:
Kwestionariusz pobrany ze strony: www.zs4lublin.edupage.org należy wysłać na adres:
kamila.mat.zs4@wp.pl lub złożyć w sekretariacie: Zespołu Szkół Nr 4 w Lublinie, ul. Bronowicka 21

Plan konferencji:
10.00-10.30 – Rejestracja uczestników
11.00- 11.20 – Uroczyste rozpoczęcie konferencji – dyrektor ZS Nr  4 – mgr B. Kowalik
11.20- 11.25 – Prezentacja artystyczna w wykonaniu uczniów ZS Nr 4
11.25 – 11.40 – Odczytanie wystąpienia – prof. dr hab. Tadeusz Gałkowski
Prezentacja artystyczna
11.45 – 12.00 – Wystąpienie – dr n. med. Bożena Śpila
Prezentacja artystyczna
12.00 – 12.15 –  Wystąpienie – prof. dr hab. Janusz Kocki
Prezentacja artystyczna
12.15 – 12. 30 –  Przerwa na kawę lub herbatę
12.30 – 12.50 – Wystąpienie – mgr Małgorzata Ciembrowicz
Prezentacja artystyczna
12.50 – 13.10 – Wystąpienie – mgr Małgorzata Ostojewska
Prezentacja artystyczna
13.10 – 13.30 – Wystąpienie – dr Katarzyna Patyk
13.30 – 13.45 – Występ uczniów ZS 4 – „Pokaz talentów”
13.45 – 14.00 – Wystąpienie- mgr Marcin Rakowski
Prezentacja artystyczna
14.00 – 14.20 – Wystąpienie – mgr Bożena Stępień
14.20 – 15.00 – Przerwa obiadowa
15.00 – 15.30 – Wystąpienie –  mgr Jan Reszkowski
15.30 – 16.00 –  Wystąpienie – mgr Alina Perzanowska
16.00 – Podsumowanie konferencji – mgr Bożenna Kowalik

Więcej informacji na stronie: Zespołu Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka w Lublinie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: