BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konferencja IBM pt. “Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności”.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji Instytutu Badań Edukacyjnych (IBM) pt. “Praca w branży IT, czyli Z(y)SK na bazie umiejętności”.

Wydarzenie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 roku, w formule on-line. Tematem będzie rozwój umiejętności pracowników branży IT w kontekście aktualnych wyzwań oraz współpraca świata biznesu z edukacją.

Zaproszenie kierujemy w szczególności do przedstawicieli świata biznesu, firm szkoleniowych, rekrutacyjnych oraz obecnych i przyszłych pracowników branży IT (w tym uczniów i studentów).

W ramach konferencji przewidziane są trzy bloki wykładowe:

  • KWALIFIKACJE DLA BRANŻY IT
  • WSPÓŁPRACA BIZNESU I EDUKACJI
  • NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE ROZWÓJ UMIEJĘTNOŚCI

oraz panel dyskusyjny i wirtualne targi kwalifikacji przyszłości.

Więcej informacji i formularze rejestracyjne dostępne są na stronie – www.kwalifikacje.edu.pl/konferencja-it/

Zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu!

Logo IBE - Instytutu Badań Edukacyjnych

informacja przekazana przez: Lubelskie Partnerstwo Publiczno-Społeczne, MUP w Lublinie, Regionalne Centrum Umiejętności w Lublinie oraz przez Instytut Badań Edukacyjnych

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: