BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

6 Grudzień 2012

Konferencja – pt. Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki, organizowana przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS

W dniu 18 stycznia odbędzie się konferencja pt. Zaburzenia słuchu wyzwaniem dla współczesnej nauki, organizowana przez Naukowe Koło Logopedów i Audiologów UMCS. Główną ideą tego typu konferencji jest pomoc osobom niedosłyszącym w przełamywaniu barier komunikacyjnych, a tym samym wspieranie ich uczestnictwa w życiu społecznym, dzięki informacjom o nowoczesnych metodach leczenia, rehabilitacji oraz o osiągnięciach techniki. Cele konferencji zatem można przedstawić w ten sposób: po pierwsze przybliżenie funkcjonowania człowieka z zaburzeniami słuchu z perspektywy różnych dyscyplin naukowych (logopedii, audiologii, medycyny, socjologii, kulturoznawstwa, prawa, inżynierii itd.), po drugie: zwrócenie uwagi na różnorodność etiologii zaburzeń słuchu, przegląd możliwości leczenia i terapii oraz niesienia wszelkich form pomocy dawniej i dziś, w końcu po trzecie: prezentacja sylwetek sławnych osób, postaci historycznych i fikcyjnych, zmagających się w życiu codziennym z zaburzeniami słuchu.

Można wziąć udział w konferencji jako słuchacz, którym może zostać każda osoba zainteresowana tematyką- wystarczy się zarejestrować wysyłając mail z wypełnionym formularzem (w treści  wpisując imię, nazwisko, miasto) na adres konferencjalogoaudio@gmail.com. Można też wziąć udział w warsztatach o tematyce: autoprezentacja oraz nasz słuch, które dostarczają informacji jak radzić sobie ze swoimi ograniczeniami, dotyczącymi niedosłuchu w życiu codziennym. Dla najbardziej ambitnych istnieje też możliwość zostania prelegentem.

Więcej szczegółów na stronie konferencji.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: