BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

30 Listopad 2012

Konferencja „Spółdzielnie socjalne osób prawnych miejscem reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, od terapii zajęciowej do pracy zawodowej”

Konferencja na temat: „Spółdzielnie socjalne osób prawnych miejscem reintegracji społeczno – zawodowej osób niepełnosprawnych, od terapii zajęciowej do pracy zawodowej”. Konferencja odbywa się w ramach projektu, którego celem jest popularyzowanie idei zakładania przez jednostki samorządu terytorialnego i organizacje pozarządowe wspólnych spółdzielni socjalnych dla osób  niepełnosprawnych.
Projektowi patronuje Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Prezes Zarządu PFRON.

Termin i miejsce
11 – 12 grudnia 2012 r. w Warszawie, Centrum hotelowo-konferencyjne WALD, ul. Połczyńska 52

PORZĄDEK OBRAD

11 grudnia, wtorek
10:00 – 11:30  rejestracja uczestników, serwis kawowy
12:00 – 14:00 obrady
– otwarcie konferencji – prezes Krajowego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Inwalidów i Spółdzielni Niewidomych,
– wystąpienie Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych
– wystąpienia gości.
14:00 – 15:00  obiad
15:00 – 16:30 cd obrad
– omówienie „Krajowego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej” – prezes Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych,
– prezentacja projektu „Trójkąt Pożytku Publicznego” – kierownik projektu, KZRSIiSN,
– dyskusja
16:30 – 17: 00 serwis kawowy,
17:00 – 18:30 cd obrad
– prawne i ekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania spółdzielczości socjalnej – OZRSS
– instrumenty finansowego wsparcia ze środków PFRON aktywizacji i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym spółdzielni socjalnych
– PFRON
– dyskusja
19:00 – 23:00 kolacja integracyjna

12 grudnia, środa
8:00 – 8:45 śniadanie
9:00 – 11:30 cd obrad
– spółdzielnia socjalna osób prawnych jako instrument samorządu
terytorialnego w walce z bezrobociem i wykluczeniem społecznym na poziomie
lokalnym – dyskusja panelowa.
11:30 – 12:00  przerwa kawowa
12:00 – 14:00 cd obrad
– możliwe formy i zakres wsparcia spółdzielczości socjalnej przez samorząd
terytorialny i lokalny biznes – dyskusja panelowa
– podsumowanie konferencji
14:00 obiad

Karta zgłoszeniowa na konferencję znajduje się na stronie www.kzrsiisn.pl.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: