BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

14 luty 2018

Konferencja „W poszukiwaniu siebie – arteterapia jako narzędzie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”

Fundacja Rozwoju KUL organizuje konferencję „W POSZUKIWANIU SIEBIE – Arteterapia jako narzędzie wsparcia dla osób z niepełnosprawnością intelektualną”. Odbędzie się ona 28.02.2018 w Ośrodku Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Matczynie.

Plakat W Poszukiwaniu Siebie

PROGRAM KONFERENCJI

11.00 – Przywitanie gości. Wprowadzenie do konferencji – Urszula Zielińska, Kierownik Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi; dr Katarzyna Zielińska- Król, realizator projektu

11.10 – Otwarcie konferencji – Aneta Łońska, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lublinie

11.20 – Alternatywne metody rehabilitacji w pracy z osobami z niepełnosprawnością. Kompensacja i pobudzanie uśpionych aktywności – ks. dr hab. Witold Janocha, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

11.35 – Arteterapia w pracy socjalnej z osobami chorymi psychicznie na Słowacji – dr Michaela Šuľová, Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta Košice

11.55 – ADHD i terapia u młodszych dzieci w wieku szkolnym – mgr Soňa Vancáková, Občianske združenie Maják nádeje, Koszyce, Słowacja

12.15 – W poszukiwaniu siebie – znaczenie arteterapii w procesie uspołecznienia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Przedstawienie wyników badań – dr Katarzyna Zielińska-Król, Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej KUL

12.35 – Zmiany niezapisane … Refleksje na temat pracy, wrażeń, odczuć i obserwacji podczas wspólnych warsztatów arteterapii z podopiecznymi Powiatowego Ośrodka Wsparcia dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – Agnieszka Wróblewska, Monika Jasińska , Marcelina Sitarz

13.00 – Obserwacje i doświadczenie rodziców osób biorących udział w projekcie

13.20 – Prezentacja autorskich programów „Aktywnie w domu” i „Wydobyć więcej” – dr Katarzyna Zielińska-Król, mgr Agnieszka Wróblewska

13.30 – Prezentacja multimedialna podsumowująca projekt – Sławomir Nita

14.40 – Zakończenie konferencji. Poczęstunek

10.00 -14.00 WYSTAWA PRAC WYKONANYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW PROJEKTU

 

Katarzyna Zielińska-Król

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: