BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konkurs o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

Minister Rodziny i Polityki Społecznej zaprasza podmioty ekonomii społecznej, w tym przedsiębiorstwa społeczne, a także jednostki samorządu terytorialnego do udziału w IV edycji Konkursu o przyznanie certyfikatu Znak Jakości Ekonomii Społecznej i Solidarnej 2021

W ramach tegorocznej – czwartej edycji Konkursu, zgłoszenia można składać w pięciu kategoriach:

Kategoria I. Debiut roku

Uprawniony Podmiot: PES

Dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej*, rejestracja w roku 2020

Kategoria II. Najlepszy pracodawca

Uprawniony Podmiot: PES

Dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego

Kategoria III. Sukces rynkowy

Uprawniony Podmiot: PES

Dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej*, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie
jednego roku obrotowego

Kategoria IV. Przedsięwzięcie PES współfinansowane ze środków zwrotnych EFS

Uprawniony Podmiot: PES

Dodatkowe wymagania: Posiadanie osobowości prawnej, prowadzenie działalności od co najmniej 12 miesięcy i zamknięcie jednego roku obrotowego, zgłoszenie przedsięwzięcia nieocenianego dotąd w poprzednich edycjach Konkursu.

Kategoria V. Społecznie odpowiedzialny samorząd

Uprawniony Podmiot: JST

Dodatkowe wymagania: Gmina lub powiat


* W przypadku CIS, KIS, WTZ, ZAZ wymóg posiadania osobowości prawnej spełniany jest przez podmiot prowadzący.


Laureaci Konkursu otrzymają nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 10 000 zł (dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności,
c) produkcji filmów o działalności laureatów,
d) udziału w targach branżowych, których realizacja, z powodu skutków pandemii COVID- 19 będzie możliwa do końca roku 2022 (dla kategorii I-IV).

Podmioty Certyfikowane otrzymają o nagrody w postaci:
a) pakietów doradczo-szkoleniowych o wartości 3 000 zł (dla kategorii I-IV),
b) wyposażenia związanego z prowadzeniem działalności.

W ramach pakietów wsparcia przewidzianych w kategoriach I-IV, laureat/podmiot certyfikowany będzie mógł korzystać z doradztwa, szkoleń oraz innych form wsparcia swojej działalności, przewidzianych w systemie certyfikacji.

Pakiety dadzą możliwość uzyskania bezpłatnych usług, dostosowanych do potrzeb laureatów i certyfikowanych podmiotów. Mają one na celu przede wszystkim podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry.

Termin na składanie wniosków upływa 16 czerwca 2021.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Konkursie zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz wypełnienia formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami za pomocą generatora  wniosków, dostępnego na stronie: www.znakjakosci.mrips.gov.pl

Informacje szczegółowe na temat Konkursu będzie można uzyskać pod numerem telefonu (+48 22) 475 83 38  (w godz. 9:00 – 14:00), bądź adresem mailowymgrzegorz.czerniawski@bgk.pl

 

Dla zainteresowanych: ATLAS „OGÓLNOPOLSKI ZNAK JAKOŚCI EKONOMII SPOŁECZNEJ I SOLIDARNEJ 2020”.pdf (3,21 MB)

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: