BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

27 wrzesień 2021

Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie ogłasza Konkurs pn. „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej”. 

Działanie realizowane jest w ramach projektu pozakonkursowego: „Ekonomia Społeczna – Drogowskaz Rozwoju Społecznego II”.

Celem konkursu jest:

Nagrodzenie jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych z terenu województwa lubelskiego oraz samorządowców za zaangażowanie w rozwój ekonomii społecznej w województwie lubelskim, w tym skuteczne stosowanie klauzul społecznych, jako zachęty do dalszej współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej i promocji ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Konkurs skierowany jest do:

– gmin i powiatów z terenu województwa lubelskiego, które wspierają  rozwój ekonomii społecznej, co przekłada się na skuteczne stosowanie klauzul społecznych i zlecanie usług podmiotom ekonomii społecznej,

– pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz ich jednostek organizacyjnych, którzy wspierają  rozwój ekonomii społecznej w gminach i powiatach na terenie województwa lubelskiego.

Konkurs prowadzony jest w następujących kategoriach:

– Kategoria I – Samorząd przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

– Kategoria II – Samorządowiec przyjazny ekonomii społecznej w województwie lubelskim.

Zgłoszenia do dnia 15 października 2021 mogą składać wszystkie zainteresowane podmioty ekonomii społecznej z terenu województwa lubelskiego.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: rops@rops.lubelskie.pl .

W przypadku pytań, osobą do kontaktu jest: Ewa Chudzik, tel.: 81 528 76 24, e-mail:  ewa.chudzik@rops.lubelskie.pl

Dokumenty do pobrania:

Regulamin Konkursu „Lubelski Lider Ekonomii Społecznej” (doc 420 KB)

Załącznik nr 1 – Rekomendacje dla jednostek samorządu terytorialnego (doc 414 KB)

Załącznik nr 2 – Rekomendacja dla Samorządowca przyjaznego ekonomii społecznej (doc 414 KB)

Tekst na ciemnoniebieskim tle: KONKURS: "Lubelski Lider Ekonomii Społecznej" ZGŁOSZENIA PRZYJMUJEMY DO 15 PAŹDZIERNIKA. REGULAMIN KONKURSU ORAZ ZAŁĄCZNIKI DOSTĘPNE NA STRONIE WWW.ROPS.LUBELSKIE.PL/KONKURS-LUBELSKI-LIDER-EKONOMII-SPOLECZNEJ/. Od prawej zdjęcie złotej statuetki
Ewa Chudzik
Specjalista ds. Współpracy z JST
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie
ul. Diamentowa 2, 20-447 Lublin
tel. 81 528 76 24
fax 81 528 76 30

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: