BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Październik 2020

Konsultacje nowego systemu przepisów …

 Polski Kongres Drogowy, prowadzi z upoważnienia i na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury konsultacje nowego systemu przepisów technicznych w drogownictwie.

Tematem najbliższego webinarium, które odbędzie się w najbliższy wtorek, 13 października o godz. 10:00, będzie bardzo ważna i interesująca dla wszystkich część przepisów. Dotycząca infrastruktury dla pieszych i rowerzystów. Szczegółowo omówione zostaną wytyczne projektowania tras, dróg oraz przejść dla pieszych i ich oświetlenia. W następnej kolejności będą przedstawione Wytyczne dotyczące infrastruktury dla rowerów: planowania tras dla rowerów, projektowania dróg dla rowerów oraz wspólnych dla pieszych i rowerów, projektowania pasów i kontrapasów ruchu dla rowerów, a także projektowania przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych tymi tematami na to webinarium. Szczególnie zależy nam na głosie tych, którzy reprezentują środowiska osób o ograniczonej sprawności ruchowej a także promujących komunikację rowerową.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy się zarejestrować na stronie: https://konsultacje.clickmeeting.com/188296918/register

Z projektami Wytycznych można się zapoznać na specjalnej stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/konsultacje-publiczne

Zapraszamy także do wyrażania opinii i komentarzy na temat konsultowanych opracowań na Forum Konsultacji: https://konsultacje.viaexpert.pl/

Można je również przesyłać w formie pisemnej na adres: konsultacje@kongresdrogowy.pl lub wytyczne@mi.gov.pl

Kolejne webinaria będą się odbywały w stałych terminach: co wtorek o godz. 10:00.

 Harmonogram konsultacji:

Część drogowa:

6 października:  Projektowanie odcinków dróg (odbyło się)

13 października  Projektowanie infrastruktury dla pieszych i rowerów

20 października  Projektowanie skrzyżowań i węzłów

27 października  Nawierzchnie i utrzymanie dróg

Część mostowa:

3 listopada          Projektowanie konstrukcji oraz powiązanie z terenem i drogą 

10 listopada        Bezpieczeństwo i ochrona środowiska

17 listopada        Wyposażenie techniczne

24 listopada       Utrzymanie i ochrona antykorozyjna

BIM

1 grudnia      Powiązanie wymagań technicznych z technologia BIM

Zapraszam na te spotkania, jak również proszę o jak najszersze rozpropagowanie tych wydarzeń wśród współpracowników.

Zbigniew Kotlarek

Prezes

Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy

 

                                    

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: