BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 Listopad 2020

Konsultacje projektu Programu Zdrowie dla Lublina

Konsultacje społeczne projektu Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025.

Celem konsultacji jest uzyskanie opinii mieszkańców Miasta Lublin na temat opracowanego projektu Programu Zdrowie dla Lublina na lata 2021-2025. Trwają one od 3 listopada 2020 r. do 18 listopada 2020 r.

Opinie na piśmie należy przesyłać na adres: konsultacje@lublin.eu

Jeden dyżur konsultacyjny przeprowadzony zostanie w dniu 9 listopada 2020 r., w godzinach 15.30-17.30 w formie telefonicznej i mailowej: tel.: 81 466 3404, 81 466 3422, e-mail: gjackowska@lublin.eu, dgancewska@lublin.eu

Komórka organizacyjna Urzędu Miasta Lublin wyznaczona do przeprowadzenia konsultacji społecznych to Wydział Zdrowia i Profilaktyki Urzędu Miasta Lublin.

Tryb i zasady prowadzenia konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin określa uchwała Rady Miasta Lublin nr 722/XXVIII/2017 z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzania konsultacji społecznych z Mieszkańcami Miasta Lublin.

Wszystkie dodatkowe informacje będą publikowane na stronie internetowej Miasta Lublin:  www.lublin.eu

Serdecznie zapraszamy do przesyłania swoich uwag na maila konsultacje@lublin.eu i uczestnictwa w dyżurze konsultacyjnym, który odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 r., w godzinach 15.30-17.30 w formie telefonicznej i mailowej: tel.: 81 466 3404, 81 466 3422, e-mail: gjackowska@lublin.eudgancewska@lublin.eu.

https://lublin.eu/gfx/lublin/userfiles/_public/mieszkancy/partycypacja/konsultacje_spoleczne/zdrowie/program_zdrowie/program_zdrowie_dla_lublina_na_lata_2021-2025.pdf

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: