BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Konsultacje społeczne projektu Programu FIO 2021+

Biuro Badań Społecznych Question Mark realizuje na zlecenie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego badanie ewaluacyjne poprzedzające wprowadzenie nowej perspektywy Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich (FIO) na lata 2021 i kolejne.

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO) to rządowy Program dotacyjny dla organizacji pozarządowych, w ramach którego dofinansowywane są projekty mające na celu zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Celem FIO jest zwiększanie dynamiki rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz wspieranie rozwoju aktywności obywatelskiej i wzmacnianie roli trzeciego sektora w realizacji zadań publicznych.
 
Celem konsultacji jest poznanie opinii przedstawicieli organizacji społecznych oraz innych interesariuszy na temat projektu Programu FIO 2021+ oraz wprowadzenie w nim zmian zmierzających do tego by jak najlepiej odpowiadał na wyzwania dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz potrzeby przyszłych wnioskodawców. 
 
W ramach badania odbędą się spotkania konsultacyjne w formie wideokonferencji on-line. Do udziału w spotkaniach zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, inicjatyw obywatelskich, administracji publicznej oraz wszystkich zainteresowanych Programem FIO.
 
Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniach konsultacyjnych prosimy o wypełnienie formularza rejestracyjnego: https://www.survio.com/survey/d/formularzrejestracyjny.
 
Uprzejmie prosimy o zgłoszenie chęci udziału w konsultacji najpóźniej 2 dni przed wybranym terminem. Potwierdzenie udziału w konsultacji zostanie do Państwa przesłane najpóźniej dwa dni przed spotkaniem konsultacyjnym. Z uwagi na techniczne ograniczenia wideokonferencji on-line liczba osób, które mogą aktywnie uczestniczyć w spotkaniu jest ograniczona; z tego względu w przypadku, gdy liczba zgłoszeń będzie wyższa niż limit miejsc decydowała będzie kolejność zgłoszeń.
 
Jednocześnie zachęcamy do przekazania informacji o konsultacjach zaprzyjaźnionym NGO z Państwa regionu. 
 
W przypadku wątpliwości lub pytań dotyczących badania, informacji ze strony Wykonawcy udziela Pani Agnieszka Papis, tel. 694 486 556 , adres e-mail: a.papis@questionmark.pl.
Ze strony Narodowego Instytutu Wolności informacji o badaniu udziela p. Ewa Dzielnicka, tel. (22) 468 44 58, adres e-mail: edzielnicka@niw.gov.pl.
 
 
Zachęcamy do rozpowszechnienia powyższej informacji (przesłania mailowego, umieszczenia na stronie internetowej lub portalu społecznościowym facebook). 

List polecający

www.questionmark.pl

 

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: