BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

8 październik 2021

Konwent Dostępnościowy Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami – zarezerwuj czas 14 października

Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia) serdecznie zaprasza na Konwent Dostępnościowy Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami. Konwent odbędzie się on-line 14 października br. w godz. 15:30-17:30 w trybie zdalnym.

Będzie dotyczył prawa do dostępności osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami. Skupimy się na egzekwowaniu dostępności w oparciu o postępowanie skargowe ustanowione przez ustawy dostępnościowe (Ustawę o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i Ustawę o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych).

Podzielimy się następującymi informacjami:

– Masz prawo do dostępności

– Możesz wysłać informację o braku dostępności

– Możesz wysłać wniosek / żądanie zapewnienia dostępności (elementy obowiązkowe, przykłady)

– Terminy realizacji dla podmiotów publicznych

– Możesz wysłać skargę na brak zapewnienia dostępności (elementy obowiązkowe, adresat)

– Kary dla podmiotów publicznych

Podamy także wzory oraz przykłady wniosków i dokumentów. Opowiemy również o dotychczasowych doświadczeniach z korzystania z tych instrumentów. Prosimy także wszystkie osoby uczestniczące o dzielenie się swoimi doświadczeniami.

Organizatorami Konwentu Dostępnościowego są: Jacek Zadrożny oraz Fronia (Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami).

Osoby kontaktowe: Jacek Zadrożny (jaczad@gmail.com) oraz Alek Waszkielewicz (aleksander.waszkielewicz@fronia.org.pl).

Prosimy o rejestrację przez formularz na Konwent Dostępnościowy Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

Udostępniamy link do wydarzenia on-line (link do Konwentu). Prześlemy go również wszystkim zarejestrowanym osobom.

Proszę, zarejestrujcie się i zapiszcie te daty w swoim kalendarzu. A przede wszystkim, proszę, upowszechnijcie tę informację wśród Waszych studentów i studentek, kadry oraz mieszkańców i mieszkanek.

Aleksander Waszkielewicz
Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami (Fronia), Prezes Zarządu
Rada Programowa Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami, Członek

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: