BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

16 wrzesień 2020

Konwent – Regionalna Sieć Współpracy…

W dniach 22-23 września 2020 roku w ramach Lubelskiego Forum Inicjatyw Pozarządowych 2020 odbędzie się Konwent – Regionalna Sieć Współpracy Organizacji Pozarządowych z Samorządem Terytorialnym. Organizatorami przedsięwzięcia są Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, Wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego oraz Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych

Pierwszy dzień odbędzie się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie. Zaplanowano wystąpienia osób od wielu lat związanych z trzecim sektorem. Tematyka Konwentu jest ściśle połączona z aktualną sytuacją organizacji pozarządowych. Zostaną poruszone kwestie pozyskiwania środków  w ramach „Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO  na lata 2021-2030” oraz  „Ekonomii Społecznej – dziś i jutro”. Podsumowaniem części konferencyjnej będzie panel dyskusyjny na temat „Dostępności Plus w Województwie Lubelskim – perspektywa współpracy różnych sektorów”. Konferencji będzie towarzyszyć uroczysta Gala, na której zostaną wręczone „Nagrody Trzeciego Sektora” przyznawane przez RDPP WL oraz nagrody „Złoty Parasol NGO” przyznanych przez Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – największą organizację parasolową w województwie lubelskim. Uroczystość uświetni swoim występem Piotr Selim z Lubelskiej Federacji Bardów.

Drugi dzień odbędzie się w również w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie i będzie miał charakter praktyczny są to cztery różnorodne warsztaty tematyczne  ściśle związanych z działalnością pozarządową. Będą  prowadzone przez praktyków z terenu województwa lubelskiego i nie tylko.

Zapraszamy do udziału w konferencji wszystkich członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli samorządów terytorialnych oraz osoby zainteresowane działalnością trzeciego sektora z terenu województwa lubelskiego. Ze względu na sytuację epidemiczną ograniczona została liczba osób mogących uczestniczyć w wydarzeniu stacjonarnie ale dostępna jest nieograniczona liczba uczestnictwa on-line. Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1tnNTInTTMcQhdJRjoizURu69YgE73KireLdpEOBu3RU/edit?ts=5f5de48c

do dnia 21 września 2020 roku 

Dodatkowych informacji udziela Ewa Chudzik, tel. 81 5287624, ewa.chudzik.rops@gmail.com

 
Źródło: rops.lubelskie.pl

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: