BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4 październik 2021

Zdjęcie 5

Grupa przedszkolaków stoi i trzyma się za ręce.Pierwszy od lewej strony to chłopiec.Przy nim stoi dziewczynka, a obok niej dwóch chłopców.Na sobie mają niebieskie koszulki i sportowe spodnie. Z tyłu za nimi wnętrze pomieszczenia z białymi drzwiami po prawej stronie i otwartymi drzwiami po lewej.

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW