BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 wrzesień 2021

Nabór do Lubelskiego Turnieju Boccia

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Integracja” zaprasza do udziału w Lubelskim Turnieju Boccia, który odbędzie się 29 września 2021 r. w siedzibie Ośrodka Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” przy ul. Zbożowej 22a w Lublinie.

W zawodach mogą wziąć udział osoby z niepełnosprawnością w każdym wieku będące mieszkańcami następujących powiatów:
1. Powiat lubelski grodzki;
2. Powiat włodawski;
3. Powiat zamojski.

Dla wszystkich uczestników Turnieju przewidziane są nagrody rzeczowe.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres email: hjablonska@zow.lublin.eu do 15 września 2021 r.

Zgłoszenie chęci udziału nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w turnieju.
O zakwalifikowaniu do udziału w turnieju decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wszystkich wymogów formalnych.

Dodatkowe informacje będą podane w późniejszym terminie w formie komunikatów.

Insygnia województwa – Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

Zadanie współfinansowane przez Województwo Lubelskie

Anna Ryńska
Koordynator projektu

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: