BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

7 wrzesień 2021

Konferencja LubTech-Digital Health 2021 – z tłum. PJM

Klaster Lubelska Medycyna – największy klaster medyczny w Polsce, zaprasza do udziału w konferencji dedykowanej cyfryzacji w obszarze medycyny i zdrowia – „LubTech-Digital Health 2021”.

Konferencja odbędzie się już jutro – 8 września 2021 r., w Lubelskim Centrum Konferencyjnym (w formie hybrydowej). Konferencja będzie tłumaczona na język migowy.

Z uwagi na bardzo duże zainteresowanie, organizatorzy umożliwili bezpłatny udział online w konferencji poprzez otwartą transmisję na stronie: www.lubtech.lublin.eu.
Na stronie znajduje się również aktualna agenda konferencji oraz opisy poszczególnych paneli i sylwetek prelegentów.

Konferencja poruszy najważniejsze zagadnienia związane z obszarem e-zdrowia, m.in. dotyczące projektów i działań w obszarze medycyny i zdrowia, które będą podejmowane w perspektywie najbliższych lat.
Podczas konferencji zaprezentowane zostaną kluczowe instytucje wspierające rozwój innowacji, realizowane i planowane projekty.
Omówiona zostanie również rola użytkownika końcowego, technologiczne, prawne, ekonomiczno-społeczne i etyczne bariery wdrożeń i komercjalizacji.

Serdecznie zapraszamy do udziału w transmisji online.

Link do wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/events/214870163910838 oraz do informacji na fanpageu Klastra Lubelska Medycyna: https://www.facebook.com/KlasterLubelskaMedycyna

Plakat promujący wydarzenie

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: