BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

22 styczeń 2015

Międzynarodowa Konferencja Głuchoniewidomych online, tłumaczona przez Translate Your World.

Pierwsza na świecie, Międzynarodowa Konferencja Głuchoniewidomych online, tłumaczona przez Translate Your World.

24 i 25 stycznia odbędzie się organizowana w Nowym Jorku i Atlancie, pierwsza na świecie, wielojęzyczna, internetowa konferencja dla osób głuchoniewidomych – World’s First Online International Deaf-Blind Conference. Konferencja będzie na bieżąco opatrywana napisami w 78 językach i przy pomocy syntezatorów mowy tłumaczona na 35 języków, a wszystko to za pośrednictwem platformy webowej Translate Your World.

Konferencja ma otwartą formułę, do udziału w niej są zaproszeni nauczyciele, doradcy, lekarze, specjaliści różnych dziedzin, dostawcy serwisów internetowych, liderzy komunikacji korporacyjnej, tłumacze języka migowego, urzędnicy, osoby niesłyszące, niewidome i głuchoniewidome oraz członkowie ich rodzin.

W czasie dwudniowej konferencji przedstawione zostaną prezentacje liderów amerykańskiej społeczności głuchoniewidomych i przedstawicieli społeczności głuchoniewidomych z innych krajów. Oczekuje się, że przedsięwzięcie będzie niepowtarzalną okazją do uzyskania wiedzy na temat technik komunikacyjnych, charakterystycznych dla społeczności głuchoniewidomych i nowych trendów technologicznych w tej dziedzinie. Tak więc, po raz pierwszy w historii, dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, konferencja ta obejmie globalną społeczność głuchoniewidomych.

Źródło:

http://globalaccessibilitynews.com/2015/01/08/worlds-first-online-international-deaf-blind-conference-translated-by-translate-your-world/

Szczegóły nt. konferencji pod poniższym linkiem:

http://www.deafblindtip.com/

 

Justyna Bartczak

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: