BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

10 Czerwiec 2020

Miejskie placówki pobytu dziennego już działają

W tym tygodniu w większości miejskich placówek pobytu dziennego dla seniorów oraz mieszkańców z niepełnosprawnościami rozpoczęły się zajęcia, zaś wznowienie zajęć w kolejnych planowane jest od poniedziałku (8 czerwca).

‒ Nasi uczestnicy oczekiwali przywrócenia zajęć w ośrodkach wsparcia, środowiskowych domach samopomocy, jak również warsztatach terapii zajęciowej – nawet w ograniczonym zakresie. Kiedy otrzymaliśmy informację o możliwości otwarcia placówek, razem z kadrą w trosce o zdrowie naszych podopiecznych, a także pracowników opracowaliśmy szczegółowe procedury postępowania. Dostosowaliśmy organizację zajęć w zakresie liczby uczestników, rodzajów i sposobów ich prowadzenia oraz czasu ich trwania. Oczywiście nadal główne czynniki profilaktyczne to prawidłowe stosowanie środków ochrony osobistej, dystans społeczny oraz właściwa edukacja. W trosce o bezpieczeństwo wystąpiliśmy do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej z prośbą o systemową weryfikację pracowników placówek. W najbliższym czasie pracownicy zostaną poddani testom na obecność koronawirusa. Te wszystkie działania pozwoliły zarówno lubelskim seniorom jak i mieszkańcom z niepełnosprawnościami bezpiecznie spotkać się, skorzystać z zajęć oraz również otrzymać bezpośrednie wsparcie, poradnictwo oraz pomoc psychologiczną ze strony placówek – mówi Monika LipińskaZastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Społecznych.

Lista 21 placówek placówek pobytu dziennego, w których już odbywają się zajęcia:

 • Centrum Usług Socjalnych przy ul. Lwowskiej 28;
 • Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 3 przy ul. Niecałej 16;
 • Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 4 przy ul. Pozytywistów 16;
 • Dziennym Domu Senior + przy ul. Jana Pawła II 11;
 • Klubie Senior + „Centrum Aktywizacji” przy ul. Nałkowskich 108;
 • Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Dzieci i Młodzieży z Niepełnosprawnością Intelektualną przy ul. Poturzyńskiej 1;
 • Ośrodku Wsparcia dla Osób z Niepełnosprawnością „Benjamin” przy ul. Zbożowej 22 ( w zakresie  pobytu dziennego) ,
 • Środowiskowym Domu Samopomocy Misericordia, przy ul. Abramowickiej 2 ,
 • Środowiskowym Domu Samopomocy Serce przy ul. Gospodarczej 32,
 •  Środowiskowym Domu Samopomocy Kalina przy ul. Kalinowszczyzna 84,
 • Środowiskowym Domu Samopomocy Mozaika (trzy Oddziały) przy ul. Zbożowej 22a , przy ul. Lwowskiej 28 oraz przy ul. Nałkowskich 78,
 • Środowiskowym Domu Samopomocy Absolwent  przy ul. Spółdzielczości Pracy 65,
 • Środowiskowy Dom Samopomocy Roztocze przy ul. Wallenroda 2a,
 • Środowiskowym Domu Samopomocy Mefazja przy ul. Towarowej 19 oraz przy  al. Racławickich 22.
 • Środowiskowym Domu Samopomocy Akademia Artystyczna przy ul. Wyścigowej 31,
 • Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Spółdzielni Niewidomych  ul. Głowackiego 35,
 • Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ul. Rogowskiego 5,
 • Warsztatach Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Źródło Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i Przyjaciół  ul. Gospodarcza 32 oraz Radzyńska 3,
 • Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Lubelskim Towarzystwie Dobroczynności ul. K. Wallenroda 2a,
 • Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo  ul. Doświadczalna 46,
 • Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Stowarzyszeniu Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia”  ul. Głuska 138.

Od 8 czerwca bieżącego roku planowane jest wznowienie zajęć w:

 • Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 1 przy ul. Poturzyńskiej 1;
 • Centrum Dziennego Pobytu dla Seniorów Nr 2 przy ul. Gospodarczej 7,
 • Warsztacie Terapii Zajęciowej przy Fundacji Aktywator,  ul. Spółdzielczości Pracy 65,
 • Warsztacie Terapii Zajęciowej „Teatroterapia” przy ul. Jastrzębiej 3 – spotkania z uczestnikami raz w tygodniu (obecnie zajęcia prowadzone są wyłącznie w formie zdalnej).

Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w uruchomionych zajęciach można uzyskać  bezpośrednio w placówkach pobytu dziennego lub Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie, tel. 081 466 53 00, e-mail: centrum@mopr.lublin.eu, w godzinach od 7.30 do 15.30.

Źródło: https://lublin.eu/mieszkancy/niepelnosprawni/

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: