BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Sport powrót
25 październik 2011

Mistrzostwa w BOCCIA w Wągrowcu

W dniach 27-28 października 2011 r. w hali widowiskowo-sportowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wągrowcu przy ul. Kościuszki 59 koło Poznania, odbędą się II Mistrzostwa Polski w Boccia. Wydarzenie to organizuje Sportowe Stowarzyszenie Inwalidów „Start” w Poznaniu, które od dwudziestu lat pielęgnuje polską tradycję tej paraolimpijskiej dyscypliny sportu. Mistrzostwa finansowane są ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Uczestnikami zawodów mogą być osoby niepełnosprawne, zgłaszane przez jednostki Polskiego Związku Sportów Niepełnosprawnych „Start”. Zawodnicy muszą spełniać wymogi klasyfikacyjne CPISRA w kategoriach BC1, BC2, BC3 i BC4, a także powinni mieć osiągnięcia regionalne.

Koszty związane z organizacją mistrzostw, wyżywieniem i zakwaterowaniem pokrywa PZSN „Start” ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Koszty dotyczące transportu organizacje uczestniczące w mistrzostwach pokrywają ze środków własnych.

Z naszego lubelskiego klubu zakwalifikowano czterech zawodników.

Krótko o Boccia na stronie www.boccia.start.org.pl.

Mateusz Urbański

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: