BIULETYN INFORMACYJNY
OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

12 Listopad 2021

Model dostępnego parku przyrodniczego

Prezentowany model ma charakter ramowy, co pozwoli na jego wykorzystanie przez parki przyrodnicze – narodowe i krajobrazowe – o zróżnicowanym charakterze. Umożliwia on dostosowanie do specyfiki danego parku – lokalnych uwarunkowań np. środowiskowych.

Model podzielony jest na 4 obszary dostępności parków przyrodniczych. Każdy obszar podzielony został na szczegółowe zagadnienia, w których określone zostało, jakie działania należy podjąć, żeby zwiększyć dostępność parku przyrodniczego. Integralną częścią modelu są matryce diagnostyczne pozwalające przeprowadzić autodiagnozę parku w zakresie dostępności. Stanowią one załączniki do modelu.

Jednocześnie przypominamy o możliwości zgłaszania się na konsultacje społeczne dotyczące m.in. ww. modelu do dnia 12 listopada 2021 r.

Link do formularza zgłoszeniowego: https://forms.office.com/r/qL4cdnKRbu

Jeżeli nie mogą Państwo uczestniczyć w konsultacjach społecznych, a chcą przekazać dodatkowe uwagi/sugestie do dokumentu, można to zrobić przesyłając je na adres: turystyka@pfron.org.pl do dnia 23 listopada 2021 r. (wtorek).

Więcej informacji na www.pfron.org.pl/…

Copyright Ⓒ 2011 - 2018 LFOON-SW

%d bloggers like this: